ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az onlineBlog oldala a regisztrált tagokról alapvető személyes és tranzakciós adatokat tárol, amit harmadik félnek nem ad tovább. A regisztrációhoz feltétlenül szükséges az Ügyfél e-mail címe és keresztneve, minden további személyes adatot az Ügyfél adhat meg magáról.

Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató az www.onlineblog.hu oldal adatkezelését szabályozza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a következő linken keresztül: www.onlineblog.hu/adatkezeles.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Hírlevél feliratkozók gyűjtése: XXX

Regisztrált felhasználók gyűjtése: XXX

Bevezetés
A Online Group Kft. (CÍM: 7624 Pécs, Szigeti út 144, cégjegyzékszám: 02 09 082937 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Online Group”), mint a www.onlineblog.hu domainen elérhető, „onlineBlog” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője nagy figyelmet fordít a 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint annak, hogy a hazai Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) adatvédelmi gyakorlatának megfeleljen, figyelemmel kísérve a nemzetközi gyakorlat ajánlásait.

Az Online Group Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe.

A Online Group ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Az Adatkezelő adatai: Online Group Kft. (XXX Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
2. Kezelt adatok
Az Online Group a Weboldalt Igénybe Vevő személyes adatai közül csak azt használja fel, ami feltétlenül szükséges az Igénybe Vevő beazonosításához, hogy az Igénybe Vevő megfelelő tájékoztatást kaphasson a www.onlineblog.hu weboldalról, annak szolgáltatásaival, fejlesztéseivel kapcsolatban naprakész információkkal lássa el a Weboldal. A Weboldal használatához, illetve böngészéséhez nem kell megadni adatokat, de a Weboldal aktív használatához, az Igénybe Vevő által megszerzett onlinePénztárca összeg használatához legalább egy e-mail és név megadása szükséges. Minden más adat az Igénybe Vevő által szabadon megadható.

3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés elsődleges célja az Igénybe Vevőkkel a kapcsolata fentartása rendszerüzenetek és e-mail kiküldések által, valamint látogatói viselkedésből eredő statisztikák készítése, igényfelmérés és tájékoztatás a legújabb lehetőségekről. A Felek közötti felmerülő kérdések, viták esetében az Igénybe Vevőről nyilvántartott adatok felhasználhatóak.

4. Az adatkezelés jogalapja
A regisztráció, vagy e-mail cím önkéntes magdása az Igénybe Vevő által az Online Group számára, mely az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint

5. Az adatkezelés időtartama
Az automatikus regisztráció előkészítése után a rendszer 1 hétig tárolja az Igénybe Vevő adatait ideiglenesen, és megerősítés hiányában végleges törlésre kerül minden egyéb kapcsolódó személyes és tranzakciós adatokra vonatkozóan. Regisztráció megerősítését követően az Igénybe Vevőről mindaddig tárolásra kerülnek az adatok, amíg az Igénybe Vevő használja az oldalt, él annak lehetőségeivel és nem törli saját magát a rendszerből, vagy kéri megerősített, írásos formában a profiljának a törlését.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Az Online Group valamennyi munkatársa hozzáfér az adatokhoz, amik ahhoz szükségesek, hogy az Igénybe Vevőt ki tudják szolgálni. A Partnerek kizárólag olyan adatokhoz jutnak hozzá, amelyeket az Igénybe Vevő generál saját maga által, miközben vásárol a Partner webshopjában, és az ezzel összefüggésben lévő felhasznált és kiadott onlinePénztárca összegeket a Partnerek saját maguk is láthatják, valamint a vásárlás során további harmadik félnek kiadott szükséges adatokat harmadik fél is láthatja, ilye például a házhoz szállítás esetén a kiszállítást végző partner.

7. Az Igénybe Vevő jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése
Igénybe Vevőnek bármikor jogában áll az adatainak pontosítását, javítását kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Ha ehhez szüksége van segítségre, úgy az Online Group ügyfélszolgálatán keresztül elküldheti kérelmét. Bármikor kérelmezhető az adatok, profil törlése, esetleg zárolása. Az ilyen kéréseket az Online Group lehetőleg azonnal teljesíti, de maximum 30 nap áll a rendelkezésére, hogy eleget tegyen az Igénybe Vevő kérésének, és tájékoztassa az elbírálás kimeneteléről.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Az Online Groupnak minden esetben az a célja, hogy az adatkezelés során esetlegesen felmerülő vitás ügyeket békés úton megoldja. Ha a vitás kérdés békés úton nem rendezhető, Igénybe Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, kirívó esetben bírósági úton érvényesítheti egyéb igényét.

9. Vonatkozó jogszabályok
A következő törvények tartalmazzák az Adatkezelőre, és kötelezettségire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a jogérvényesítés módját és a Hatóság eljárását:
– a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)
Az Európai Uniós törvények értelmében az Online Group felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.

Az névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

11. Kikötés Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Top